Meniu
Krepšelis

Taisyklės ir sąlygos

Elektroninės parduotuvės www.stratum.lt prekių pardavimo sąlygos (Prekybos taisyklės)

Šios bendrosios elektroninės parduotuvės www.stratum.lt prekių pardavimo sąlygos (toliau – Prekybos  taisyklės) nustato:

UAB „In Public“, įmonės kodas 300500186, priklausančios elektroninės parduotuvės www.stratum.lt prekių ir paslaugų įsigijimo tvarką ir sąlygas.

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios Prekybos taisyklės yra skirtos suteikti informaciją apie UAB „In Public“ (toliau – Pardavėjo) teikiamas paslaugas ir parduodamas prekes elektroninėje parduotuvėje www.stratum.lt bei išdėstyti fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – Pirkėjams), įsigyjantiems prekes ar paslaugas (toliau –  Prekes), taikomas  Prekių, parduodamų šioje elektroninėje parduotuvėje, pardavimo sąlygas.

1.2 Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo („Sutartis“). Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą elektroninėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas.

1.3 Pirkėjas yra skatinamas atsispausdinti šias Taisykles ateities reikmėms.

1.4 Taip pat informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos 6 dalyje nustatyta tvarka. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas. Šios Taisyklės patvirtintos 2020 03 01.

1.5 Šios Taisyklės ir bet kokios Sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaromos tik lietuvių kalba.

2. Informacija apie Pardavėją

2.1 Šios Taisyklės yra taikomos įsigyjant Prekes adresu www.stratum.lt. Pardavėjas yra UAB „In Public“, Lietuvos bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens kodas 300500186, registracijos adresas Lėvens g. 21, Piniava, Panevėžio rajonas. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi  Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras. Pardavėjo PVM mokėtojo kodas LT10001916719.

2.2 Daugiau informacijos apie Pardavėją pateikiama www.stratum.lt,  skiltyje „Apie mus“.

2.3 Pardavėjo kontaktinė informaciją pateikiama www.stratum.lt, skiltyje „Kontaktai“.

3. Prekės

3.1 Elektroninėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.

3.2 Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose elektroninėje parduotuvėje.

3.3  Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visos Prekės, pateikiamos elektroninėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.

4. Asmens duomenų tvarkymas

Bendrovė gali rinkti ir tvarkyti šią informaciją apie Asmenis: informaciją, kurią Asmenys nurodo pildydami formas elektroninėje parduotuvėje, adresu www.stratum.lt.  Ši informacija apima informaciją, teikiamą pildant registracijos formą, registruojantis elektroninėje parduotuvėje, teikiant užsakymą, prenumeruojant naujienas, siunčiant pranešimus sistemoje ar kreipiantis dėl papildomų paslaugų suteikimo ar pranešant apie elektroninės parduotuvės sutrikimus. Bendrovė taip pat gali paprašyti užpildyti tam tikras formas, tam, kad Asmuo galėtų dalyvauti Bendrovės organizuojamuose konkursuose, akcijose bei žaidimuose; susirašinėjimą tarp Asmenų ir Pardavėjo; duomenis, susijusius su sandoriais, sudaromais elektroninėje parduotuvėje bei Asmenų užsakymų įvykdymu;  duomenis apie Asmenų naršymo elektroninėje parduotuvėje istoriją ir su tuo susijusius duomenis; Asmenų IP adresus.

5. Pirkimo pardavimo sutarties sudarymas

5.1 Elektroninėje parduotuvėje, adresu www.stratum.lt prekes įsigyti gali Pirkėjai:

(a) fiziniai asmenys, kuriems jau sukako 18 (aštuoniolika) metų;

(b) fiziniai asmenys, kuriems yra nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, jeigu yra gavę tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie disponuoja asmeninėmis lėšomis;

(c) juridiniai asmenys.

5.2 Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje elektroninėje parduotuvėje.

5.3 Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas, prieš teikiant galutinį užsakymą. Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų ir patikrintų teikiamą užsakymą, kiekviename užsakymo teikimo etape.

5.4 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis) ir pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

5.5 Pirkėjui pateikus užsakymą, jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.

5.6 Paruošus užsakymą, Pardavėjas patvirtina užsakymą, išsiųsdamas Pirkėjui elektroninį laišką, patvirtinantį, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui arba parengtos atsiėmimui prekybos vietoje, priklausomai nuo to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas.

5.7 Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

5.8 Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė PVM sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis. Sąskaita faktūra siunčiama el. paštu darbo dienomis per 3 (tris) darbo dienas nuo momento, kai Pirkėjas atsiima Prekes ar Pardavėjas perduoda Prekes kurjeriui (jei Prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis kurjerio paslaugomis). Pažymėtina, kad PVM sąskaita faktūra išrašoma Prekių perdavimo kurjeriui ar Prekių atsiėmimo (priklausomai nuo to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas) dienos data.

5.9 Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad Prekės nėra sandėlyje, dėl to, kad Prekė nebėra parduodama arba dėl klaidos, susijusios su elektroninėje parduotuvėje pateikiama kaina, kaip tai nurodyta šių Taisyklių 9.5 punkte, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas, grąžins sumokėtas sumas per 14 kalendorinių dienų.

6.  Teisė keisti taisykles

6.1 Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl:

(a) apmokėjimo sąlygų keitimo;

(b) taikytinų teisės aktų pakeitimų.

6.2 Kiekvieną kartą užsisakant Prekes, Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija.

6.3 Kiekvieną kartą pasikeitus Taisyklėms, remiantis šiuo Taisyklių 6 punktu, Pardavėjas informuos Pirkėją ir praneš apie tai, nurodydamas, kad Taisyklės buvo pakeistos ir jų pakeitimo data bus pateikiama šių Taisyklių 1.4 punkte.

7.  Sutarties atsisakymas ir pinigų grąžinimas

7.1 Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti Sutarties per šių Taisyklių 7.3 punkte nurodytą laikotarpį. Ši nuostata reiškia, kad Pirkėjas minėtu laikotarpiu persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti Prekės, turi teisę pranešti Pardavėjui apie savo sprendimą, atsisakyti Sutarties, grąžinti Prekę Pardavėjui ir susigrąžinti sumokėtus pinigus.

7.2 Minėta atsisakymo teisė netaikoma Sutartims dėl:

(a) pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl Prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;

(b) greitai gendančių Prekių ar Prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

(c) supakuotų Prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

(d) Prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

7.3 Pirkėjo teisė atsisakyti Sutarties atsiranda nuo Sutarties sudarymo dienos, kaip ji yra apibrėžta Taisyklių 5 dalyje. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės perdavimo jam atsisakyti Sutarties, grąžinti Prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.

7.4 Pirkėjas, pageidaudamas atšaukti Sutartį, turi atsiųsti Pardavėjui pateikti aiškų pranešimą, kuriame būtų išdėstytas sprendimas atsisakyti Sutarties. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

7.5 Prekės grąžinamos „Stratum.lt“  prekybos ir sandėliavimo vietose.

7.6 Pirkėjui, atšaukusiam Sutartį, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai, įskaitant pristatymo išlaidas, jeigu prekė dar nebuvo pristatyta.  Pristatytų Prekių grąžinimo atveju, pristatymo išlaidos nėra grąžinamos, o Prekių pristatymo atgal į sandėlį išlaidas padengia Pirkėjas. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina pinigus už Prekes ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo, atsižvelgiant į Taisyklių 7.13 punkto nuostatas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Aktualūs pristatymo paslaugų tarifai pateikiami www.stratum.lt skiltyje „Prekių pristatymas“. Tuo atveju, jeigu Prekė grąžinama dėl jos kokybės trūkumų, taikomos šių Taisyklių 7.12 punkto nuostatos.

7.7 Teise grąžinti Prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas Prekės grąžinimui nustatytas terminas ir jei Prekę bus įmanoma grąžinti į pirminę būklę.

7.8 Grąžinama Prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.), taip pat ji turi būti nenaudota. Visos grąžinamos Prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais bei tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos. Grąžinama Prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su Preke) tos pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo įsigyta. Kartu turi būti grąžinamos ir už Prekę gautos dovanos.

7.9 Tais atvejais, kai Pirkėjas nori gražinti specialiu užsakymu gamintas ir/ar fasuotas Prekes, gamybos/fasavimo išlaidos negražinamos. Pirkėjui nusprendus gražinti Prekes, fasuotas į didmaišius arba pakrautas į savivartį, taikomas 15 EUR (be PVM) administracinis mokestis. 

7.10 Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą (įskaitant, bet neapsiribojant Taisyklių 7.8 p. nurodytus atvejus), atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. T. y. Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti Pirkėjui grąžinamos sumos dydį, proporcingai minėtam Prekės vertės sumažėjimui.

7.11 Grąžinant būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį) arba, tuo atveju, jeigu PVM sąskaita faktūra nėra išrašoma, kitą Prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą, užsakymo numerį.

7.12 Pirkėjui grąžinus Prekes dėl Prekės kokybės trūkumų, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti Prekę į kokybišką arba grąžinti Pirkėjui už nekokybišką Prekę sumokėtą kainą ir atlyginti pristatymo išlaidas, atsižvelgiant į 7.6 p. nuostatas dėl dalies Prekių grąžinimo.

7.13 Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke. Tais atvejais, kai Prekės grąžinamos į „Stratum.lt“ prekybos vietas,  grąžinamos sumos gali būti išmokamos grynaisiais.

7.14 Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 7.7 ir 7.8 punktams.

7.15 Tuo atveju, jeigu Prekės buvo pristatytos Pirkėjui, po Sutarties atšaukimo:

(a) Pirkėjas privalo nedelsiant grąžinti Prekes Pardavėjui;

(b) Pirkėjas turi pareigą tinkamai saugoti Prekes iki jų grąžinimo Pardavėjui.

7.16 Pirkėjas visais atvejais turės teises, kylančias iš nekokybiškos Prekės pardavimo, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Grąžinimo taisyklės, nurodytos šioje 7 ar kitose Taisyklių dalyse nedaro jokios įtakos šių teisių egzistavimui.

 

8. Pristatymas

8.1 Pristatomų Prekių suma turi būti ne mažesnė nei minimali Prekių krepšelio suma, kurios aktualus dydis pateikiamas skiltyje „Prekių pristatymas“.

Pristatymas į namus

8.2 Pirkėjo pasirinkimu, Prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė.

8.3 Pirkėjas užsakymo metu pasirinkdamas Prekių pristatymo į namus paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų Prekių svorio ir kainos. Aktualūs pristatymo išlaidų dydžiai pateikiami skiltyje „Prekių pristatymas“.  Pirkėjas užtikrina, kad jo nurodytu adresu Prekes fiziškai bus įmanoma pristatyti, pristatymo keliai yra transporto eismui tinkamos kokybės ir pravažumo. Paaiškėjus, kad privažiavimas ir/ar iškrovimo vieta nėra tinkama saugiau iškrauti Prekes, Pardavėjas gali pakartotinai organizuoti prekių iškrovimą už papildomą mokestį.

8.4 Prekių užnešimo paslaugos užsakomos atskirai iki apmokėjimo už Prekes. Prekės užnešimo paslaugas apmoka Pirkėjas. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais Prekės užnešimo paslaugas apmoka Pardavėjas. Aktualūs užnešimo paslaugų kainų dydžiai pateikiami skiltyje „Prekių pristatymas“.

8.5 Pirkėjo užsakymas įvykdomas iki planuojamos pristatymo dienos, nurodytos 5.6 punkte nurodytame pranešime apie išsiuntimą, išskyrus atvejus, kai įvyksta Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai (kaip jie yra apibrėžti šių Taisyklių 16 dalyje).

8.6 Įprastai Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, skiltyje „Prekių pristatymas“ nurodytais terminais. Pardavėjas negarantuoja, kad Prekės visais atvejais bus pristatytos per šiame punkte nurodytą terminą, ypač jei užsakomų Prekių nėra Pardavėjo sandėliuose. Prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių neriją (tiesa, šiuo atveju, taikoma papildoma priemoka, nurodyta skiltyje „Prekių pristatymas“).

8.7 Užsakius daugiau negu vieną Prekę, jos gali būti pristatytos skirtingu metu, kadangi yra gabenamos iš skirtingų sandėlių. Už tai papildomas transporto mokestis nėra taikomas. Šis punktas negalioje perkant Prekes, fasuotas į didmaišius.

8.8 Pristatymas laikomas įvykdytu, kai Prekės pristatomas Pirkėjo nurodytu adresu.

8.9 Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai kurjeris perduoda Prekes Pirkėjui.

8.10 Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę.

8.11 Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas turi teisę siuntos nepriimti. Tokiu atveju kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovas kartu su Pirkėju ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus.

8.12 Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.

8.13 Pristačius ir perdavus Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.

8.14 Jei Prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti Prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

8.15 Priimant Prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, tam, kad būtų tinkamai identifikuotas Pirkėjas. Jei Pirkėjas Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

8.16 Pirkėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo momento patikrinti Prekių pakuotes, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją. Pirkėjui per nurodytą terminą neįvykdžius šios pareigos ir nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad Prekių pakuotės yra tinkamos, o kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.

9. Prekių kaina ir pristatymo išlaidos

9.1 Prekių kainos bus tokios, kokios yra nurodytos elektroninėje parduotuvėje. Pardavėjas deda visas protingas pastangas tam, kad užtikrintų, kad Prekių kainos, tuo metu, kai Pirkėjas pateikinėja užsakymą, būtų teisingos. Jeigu Pardavėjas pastebi, kad Prekių kainose yra netikslumų, taikomas šių Taisyklių 9.5 punktas.

9.2 Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims.

9.3 Prekių kainos pateikiamos įskaitant PVM (ten, kur jis taikomas) tokio dydžio, kuris taikomas konkrečiu metu Lietuvos Respublikoje. Tuo atveju, jeigu PVM dydis keistųsi laikotarpiu nuo užsakymo dienos iki pristatymo dienos, kaina gali keistis, atsižvelgiant į PVM dydžio pasikeitimą, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas už Prekes visiškai atsiskaitė prieš įsigaliojant PVM dydžio pakeitimui. Pardavėjas apie tokį kainos pasikeitimą raštu informuoja Pirkėją ir suteikia galimybę Pirkėjui įsigyti Prekę už kainą, pakoreguotą, atsižvelgiant į pasikeitusį PVM dydį arba atšaukti užsakymą. Užsakymas nėra vykdomas tol, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Tuo atveju, jeigu su Pirkėju nepavyksta susisiekti jo nurodytais kontaktais, laikoma, kad užsakymas yra atšauktas ir Pirkėjas apie tai informuojamas raštu.

9.4 Prekių kainos neapima pristatymo išlaidų. Pristatymo išlaidų dydis nurodomos elektroninėje parduotuvėje gali keistis. Aktualūs pristatymo išlaidų dydžiai pateikiami skiltyje „Prekių pristatymas“.

9.5 Atsižvelgiant į tai, kad Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateikiamas platus Prekių asortimentas, nepaisant visų protingų Pardavėjo pastangų, lieka galimybė, kad dalis Prekių gali būti pateikiamos klaidingomis kainomis. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas nustato, kad pateikta Prekių kaina yra klaidinga, Pardavėjas apie tai raštu informuoja Pirkėją ir suteikia galimybę Pirkėjui įsigyti Prekę už teisingą kainą arba atšaukti užsakymą. Užsakymas nėra vykdomas tol, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjo nepavyksta pasiekti jo nurodytais kontaktais, laikoma, kad užsakymas yra atšauktas ir Pirkėjas yra apie tai informuojamas raštu. Pažymėtina, kad jeigu kainos klaidingumas yra akivaizdus ir Pirkėjas pagrįstai galėjo atpažinti tokį klaidingą įkainojimą, Pardavėjui nekyla pareigos parduoti Pirkėjui Prekes neteisinga (mažesne) kaina.

9.6. Ypatingais atvejais, Pirkėjui pageidaujant, Pardavėjas gali paruošti specialias Prekių ir jų pristatymo kainas komercinio pasiūlymo forma. Kainos, pateiktos raštu ar žodžiu, galioja 10 kalendorinių dienų, jeigu pasiūlyme nenurodyta kitaip. Praėjus šiam terminui Pardavėjas neįsipareigoja laikytis pateiktų kainų ir gali jas perskaičiuoti iš naujo. 

9.7. Prekės, parduodamos su nuolaida, gali būti fasuotos kitokiose, nei įprasta, pakuotėse. Didžioji dalis Prekių sandėliuojamos lauko sąlygomis, o plastikiniai maišeliai dėl UV spindulių poveikio gali pradėti plyšti. Tokiu atveju, produkcija gali būti pakartotinai supakuojama į papildomą maišelį, ir Prekės pakuotė gali iš dalies netekti savo estetinės išvaizdos. Prekės (skaldos) išvaizdai ir fizinėms savybėms tai įtakos neturi. Pirkdamas Prekę su nuolaida, Pirkėjas sutinka, kad Prekė gali būti pristatoma sufasuota ne gamyklinėje pakuotėje.

10. Apmokėjimas

10.1 Už Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti naudodamasis elektronine bankininkyste;

10.2  Juridiniams asmenims taip pat suteikiama galimybė atsiskaityti bankiniu pavedimu į Pardavėjo sąskaitą, nurodomą Pirkėjui siunčiamoje išankstinėje PVM sąskaitoje faktūroje, mokėjimo paskirtyje nurodant Pirkėjui suteiktą užsakymo numerį.

10.3 Pirkėjui pasirinkus 10.1 punkte nurodytą atsiskaitymo būdą, Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo mygtuko „Užsakyti“ paspaudimo. Per šį terminą nepatvirtinus mokėjimo pavedimo, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti Sutartį ir anuliuoti užsakymą.

10.4 Pirkėjo pasirinktos Prekės rezervuojamos Pardavėjo sistemoje bei Pardavėjas ima vykdyti užsakymą kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie atliktą mokėjimą už pasirinktas Prekes arba, 10.2 punkte nurodytu atveju, Pirkėjui atsiųntus bankinio pavedimo kopiją;

11. Pirkėjo pareigos

11.1 Pirkėjas įsipareigoja registracijos formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus registracijos formoje nurodytiems duomenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

11.2 Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis elektronine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

11.3 Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

11.4 Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti Prekę, apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.

11.5 Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

12. Gamintojo garantija

Kai kurioms Pardavėjo parduodamoms Prekėms gali būti suteikiama gamintojo garantija. Informacija apie ją ir taikytinos sąlygos yra pateikiamos prie Prekių pridedamoje gamintojo garantijoje.

13. Pardavėjo pareigos

13.1 Pardavėjas įsipareigoja:

(a) dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis;

(b) gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13.2 Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų.

14. Prekės kokybė

14.1 Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (įstatyminė kokybės garantija). Pardavėjas skirtingoms Prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių Prekių aprašymuose.

14.2 Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose Taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

14.3 Pirkėjas, norintis pateikti pretenziją dėl nekokybiškos ar nepilnos komplektacijos Prekės, tai padaryti gali elektroniniu paštu info@stratum.lt.

14.4 Teikdamas pretenziją Pirkėjas turi pridėti Prekės įsigijimo PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį) arba, tuo atveju, jeigu PVM sąskaita faktūra nėra išrašoma, kitą Prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą bei nurodyti tokią informaciją:

(a) Prekės užsakymo numerį;

(b) Prekės nuotrauką, brokuotos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti);

(c) Prekės pakuotės nuotrauką;

(d) aprašyti Prekės broko, gedimo požymius ar įvardyti trūkstamą dalį.

14.5 Teikdamas skundą Pirkėjas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija:

(a) Pardavėjui neatlygintinai per protingą terminą pašalinant Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

(b) atitinkamai sumažinant pirkimo kainą;

(c) pakeičiant Prekę analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

(d) grąžinant sumokėtą Prekės kainą ir atsisakant Sutarties, kai netinkamos kokybės Prekės yra esminis užsakymo pažeidimas.

14.6 Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų.

15. Atsakomybė

15.1 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

15.2 Užsiregistravęs elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie elektroninės parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus elektroninėje parduotuvėje.

15.3 Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir  kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

15.4 Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostatas, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

15.5 Už Sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

15.6 Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtą žalą ar nuostolius, kurie kyla kaip numatytina šių Taisyklių pažeidimo pasekmė. Žala arba nuostoliai laikomi numatytinais, jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba jeigu tokią žalą ar nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Sutartį.

15.7 Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti parduodamų Prekių perpardavimo tikslais, jeigu su Pardavėju nėra sudaręs atskiro susitarimo dėl Prekių perpardavinėjimo. Kitu atveju Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokį Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės.

15.8 Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

16. Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai

16.1 Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių, kaip jie yra apibrėžti šių Taisyklių 16.2 punkte.

16.2 Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio Pardavėjas pagrįstai negali kontroliuoti.

16.3 Tuo atveju, jeigu įvyksta Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui:

(a) Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją;

(b) Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei. Jeigu Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių pabaigos.

17.  Informacijos siuntimas

17.1 Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.

17.2 Pirkėjas, siekdamas susisiekti su Pardavėju raštu arba tuo atveju, jei Taisyklėse numatyta Pirkėjo pareiga susisiekti su Pardavėju raštu, siunčia Pardavėjui elektroninį laišką adresu info@stratum.lt. Pardavėjas Pirkėją apie pranešimo gavimą informuos raštu (dažniausiai – elektroninio pašto laišku). Sutarties atsisakymo tikslu, Pirkėjo kreipimosi į Pardavėja tvarka numatyta šių Taisyklių 7 dalyje.

17.3 Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

18. Kitos nuostatos

18.1 Bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra taikomos šios Taisyklės kartu su dokumentais, aiškiai nurodytais juose. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu dokumentu.

18.2 Pirkėjas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, turi tam tikras teisės, susijusias su netinkamos kokybės Prekėmis. Jokia šių Taisyklių nuostata neturėtų būti interpretuojama kaip suvaržanti ar apribojanti naudojimąsi tokiomis teisėmis.

18.3 Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Taisykles. Tokio perleidimo atveju Pardavėjas informuos Pirkėją, pateikdamas informaciją apie perleidimą elektroninėje parduotuvėje.

18.4 Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.

18.5 Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

18.6 Jeigu šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, bet koks Pardavėjo vėlavimas pasinaudoti teise pagal šią Sutartį nereiškia Pirkėjo atleidimo nuo įsipareigojimo vykdymo arba šios teisės atsisakymo, o atskiras arba dalinis bet kurio įsipareigojimo įvykdymas arba atskiras arba dalinis pasinaudojimas bet kuria teise nereiškia, kad šis įsipareigojimas neturi būti vykdomas arba šia teise negali būti naudojamasi toliau.

18.7 Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles (įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

18.8 Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

18.9 Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

18.10 Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.